Budowa innowacyjnej ekologicznej pralni wodnej BIOpralnia

TASSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa innowacyjnej ekologicznej pralni wodnej BIOpralnia”

Całkowita wartość projektu wynosi: 694 869,68 PLN

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 417 740,00 PLN

Dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ z budżetu środków unijnych: 187 983,00 PLN

Cel projektu:

 

Projekt zakłada udzielenie wsparcia w postaci dotacji dla nowopowstałego przedsiębiorstwa z branży ekoinnowacyjnej. Wsparcie zostało udzielone na uruchomienie działalności i wzrost konkurencyjności pralni wodnej BIOpralnia zlokalizowanej w Chodzieży. Projekt obejmuje prace modernizacyjno-instalacyjne związane z adaptacją nieruchomości pod cele profesjonalnego zakładu pralniczego oraz wdrożenie innowacji poprzez zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci nowoczesnego parku maszynowego umożliwiającego wprowadzenie usługi prania wodnego w oparciu o innowacyjną technologię GENTLETOUCH.

 

Celem projektu jest wprowadzenie jednej innowacji procesowej.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – zaproszenie do składania ofert – (14.12.2017)

Ogłoszenie wyboru oferenta w ramach postępowania zapytania ofertowego – (18.04.2016)

Zapytanie ofertowe nr 1 – zaproszenie do składania ofert – (04.04.2016)

Ogłoszenie wyboru oferenta w ramach postępowania zapytania ofertowego – (07.12.2015)

Zapytanie ofertowe nr 2 – zaproszenie do składania ofert – (27.11.2015)