Rakotwórcze chemikalia

W pralni chemicznej jako rozpuszczalnika stosuje się czterochloroetylen (PER), który należy do chlorowanych węglowodorów alifatycznych, związków o działaniu narkotycznym, silnie toksycznych dla centralnego układu nerwowego. Długotrwałe narażenie na działanie tego związku powoduje zwyrodnienie i uszkodzenie wątroby, nerek i mięśnia sercowego. Ponadto co ważne środek ten działa drażniąco na skórę, z którą przecież nasze ubrania mają stały kontakt. PER zaliczany jest do substancji rakotwórczych.

10