Odbiór i dostawa

Od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy pralni, bezpłatnie przyjedziemy po Twoje pranie i odwieziemy je w umówionym terminie*.
Wykonujemy zlecenia jednorazowe oraz cykliczne. Przy stałych zamówieniach oferujemy atrakcyjne rabaty.

szybko11

Prosimy o wypełnienie formularza w celu zamówienia odbioru prania. Aktualny cennik znajdziesz tu.
Pracownik BIOpralni skontaktuje się z Tobą.

Podaj dane osobowe


Imię i nazwisko*

Email*

Telefon*

Nr. Karty Klienta

Podaj dane odbioru i dostawy


Adres odbioru*

Data odbioru*

Adres dostawy*

Data dostawy*

Rodzaj, ilość odzieży i godzina dostawy/odbioru*

Odbiór ZAWSZE potwierdzamy telefonicznie.

*usługa dostępna na terenie miasta Chodzieży przy zamówieniu o wartości powyżej 50 zł, a w przypadku mniejszych zleceń doliczamy 10 zł jako koszty obsługi.

Możesz też umówić się pod numerem telefonu 723 11 12 13

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Tasso sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 21, 64-800 Chodzież, zwany dalej „Administratorem”, z którym można kontaktować się pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora oraz e-mailowo pod adresem: chodziez@biopralnia.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy lub wykonanie wnioskowanych czynności będzie niemożliwe.

Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w szczególności upoważnionym pracownikom Administratora.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.